VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
NĂM 2021

Số và kí hiệu

Ngày/tháng/năm

Trích yếu nội dung

Tải về

57/TB-TCĐN

20/7/2021

Thông báo về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Tải về

32/TB-TCĐN

22/7/2021

Thông báo triển khai sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2021

Tải về

250/QĐ-TCĐN

23/7/2021

Quyết định về việc thành lập Ban tiếp nhận và nghiệm thu gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận

Tải về

38-KH/ĐTN

23/7/2021

Kế hoạch Chương trình “Áo xanh xung kích - Đánh bay Covid” trong Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2021

Tải về

223/TCĐN-HCQT

26/7/2021

V/v đưa người dân Bình Thuận từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

Tải về

224/TCĐN-HCQT

27/7/2021

V/v bổ sung, điều chỉnh phương án xử lý tình huống khi phát hiện viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên làm việc, học tập và khách liên hệ công tác tại Trường nhiễm/nghi nhiễm COVID-19

Tải về

251/QĐ-TCĐN

28/7/2021

Quyết định về việc thành lập Tổ bộ môn Công nghệ thông tin thuộc Khoa Công nghệ thông tin và Cơ bản Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận

Tải về

252/QĐ-TCĐN

28/7/2021

Quyết định về việc bố trí nhân sự Tổ bộ môn Công nghệ thông tin thuộc Khoa Công nghệ thông tin và Cơ bản Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận

Tải về

253/QĐ-TCĐN

28/7/2021

Quyết định về việc cử bà Nguyễn Vũ Giang Hà, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin và Cơ bản kiêm nhiệm Tổ trưởng Tổ Bộ môn Công nghệ thông tin thuộc Khoa Công nghệ thông tin và Cơ bản Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận

Tải về

254/QĐ-TCĐN

28/7/2021

Quyết định về việc thành lập Tổ bộ môn Cơ bản thuộc Khoa Công nghệ thông tin và Cơ bản Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận

Tải về

255/QĐ-TCĐN

28/7/2021

Quyết định về việc bố trí nhân sự Tổ bộ môn Cơ bản thuộc Khoa Công nghệ thông tin và Cơ bản Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận

Tải về

256/QĐ-TCĐN

28/7/2021

Quyết định về việc bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Bộ môn Cơ bản thuộc Khoa Công nghệ thông tin và Cơ bản Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận

Tải về

257/QĐ-TCĐN

28/72021

Quyết định về việc cử bà Nguyễn Thị Lê, Phó Trưởng Khoa Du lịch-Dịch vụ kiêm nhiệm Tổ trưởng Tổ Bộ môn Du lịch thuộc Khoa Khoa Du lịch-Dịch vụ Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận

Tải về

Số 33-TB/CB

29/7/2021

Thông báo phát động ủng hộ kinh phí phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã La Gi

Tải về

227/TCĐN-HCQT

29/7/2021

V/v hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại Khách sạn có thu phí đối với người tự nguyện chi trả trong phòng, chống dịch COVID-19

Tải về

228/TCĐN-HCQT

02/8/2021

V/v thông báo 20 khách sạn được thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do người cách ly tự nguyện chi trả

Tải về

1429-CV/VPTW

30/7/2021

Lời kêu gọi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tải về

58/TB-TCĐN

03/8/2021

Thông báo về việc hủy bỏ Thông báo số 56/TB-TCĐN ngày 16/7/2021

Tải về

60/TB-TCĐN

05/8/2021

Thông báo kết quả góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế chỉ tiêu nội bộ năm 2021

Tải về

 232/HCQT-TCĐN

06/8/2021 

 V/v đón người dân Bình Thuận từ TP.Hồ Chí Minh trở về tỉnh và thực hiện cách ly tập trung (Đợt 2)

 Tải về

46/TB-ĐĐBQH

30/7/2021

Thông báo về việc chức danh, chữ ký Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

47/TB-ĐĐBQH

30/7/2021

Thông báo về việc chức danh, chữ ký Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XV tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

447/TB-UBND

06/8/2021

Thông báo chức danh, chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tuy Phong nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

234/TCĐN-HCQT

09/8/2021

V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật mới ảnh hưởng đến hệ điều hành Windows 10 và Windows Server

Tải về

235/TCĐN-HCQT

10/8/2021

Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống, dịch COVID-19

Tải về

22/TB-HĐND

30/7/2021

Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khoá XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

175-BC/ĐUK

11/8/2021

Báo cáo kết quả vận động kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Tải về

238/TCĐN-HCQT

13/8/2021

Về việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương thực hiện xã hội hóa xét nghiệm sàng lọc COVID-19

Tải về

62/TB-TCĐN

16/8/2021

Thông báo phát động tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh mang tên “Giải Cờ đỏ” lần thứ V-năm 2021

Tải về

63/TB-TCĐN

16/8/2021

Thông báo nội dung họp giao ban định kỳ tháng 7/2021

Tải về

267/QĐ-TCĐN

18/8/2021

Quyết định về việc cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại năm 2021

Tải về

268/QĐ-TCĐN

18/8/2021

Quyết định về việc công bố công khai cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại năm 2021 của Trường Cao đẳng nghề

Tải về

64/KH-TCĐN

18/8/2021

Kế hoạch tiếp nhận và tổ chức học tập cho học sinh - sinh viên Khoá 16, năm học 2021-2022

Tải về

241/TCĐN-HCQT

20/8/2021

V/v hướng dẫn tạm thời áp biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID - 19

Tải về

242/TCĐN-HCQT

24/8/2021

V/v tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng

Tải về

65/TB-TCĐN

25/8/2021

Thông báo về việc hướng dẫn sử dụng kết nối mạng nội bộ Trường từ xa (VPN) lần 2

Tải về

66/TB-TCĐN

26/8/2021

Thông báo về việc tạm dừng tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm 2021

Tải về

245/TCĐN-HCQT

27/8/2021

V/v tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường

Tải về

 282/QĐ-TCĐN

30/8/2021 

Quyết định về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lý 

Tải về 

65/KH-TCĐN

01/9/2021

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” năm 2021

Tải về

67/TB-TCĐN

01/9/2021

Thông báo về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 02/9/2021

Tải về

65/KH-TCĐN

01/9/2021

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” năm 2021

Tải về

287/QĐ-TCĐN

01/9/2021

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trực tuyến tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận

Tải về

246/TCĐN-HCQT

06/9/2021

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra, vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Tải về

247/TCĐN-HCQT

06/9/2021

Cảnh báo 10 lỗ hổng bảo mật mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft

Tải về

250/TCĐN-HCQT

08/92021

V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, sau ngày 07/9/2021 trên địa bàn thành phố Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội

Tải về

252/TCĐN-HCQT

14/9/2021

V/v triển khai ứng dụng “Sổ Sức khỏe điện tử” trên điện thoại di động và các thiết bị thông minh

Tải về

253/TCĐN-HCQT

14/9/2021

V/v thông báo hoạt động Trang Thông tin điện tử và trang fanpage facebook về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh của Tiểu Ban Thông tin Tuyên truyền

Tải về

69/TB-TCĐN

22/9/2021

Thông báo về việc kê khai giờ giảng nhà giáo năm học 2020 - 2021

Tải về

67/KH-TCĐN

23/92/2021

Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 tại các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận

Tải về

 

 
  CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
310

Lượt truy cập:
6451874
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn