TIN TỨC & SỰ KIỆN
THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ: “PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG – SỰ CẦN THIẾT TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG, VÔ TƯ, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM” (28-12-2018)

Chiều ngày 21/12/2018, tại Hội trường Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận, cấp ủy chi bộ phối hợp với chính quyền tổ chức thảo luận chủ đề “Phong cách nêu gương - sự cần thiết trong công tác xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm” cho viên chức, người lao động toàn Trường.

Tại buổi thảo luận, đại diện 03 Khoa (Công nghệ thông tin và Cơ bản, Kỹ thuật,  và Du lịch - Dịch vụ) được phân công chủ trì đã trình bày khái quát các nội dung cơ sở lý luận, liên hệ thực tế của Trường và gợi ý các nội dung thảo luận. Tham gia thảo luận có nhiều ý kiến của viên chức, người lao động của các đơn vị trong Trường phát biểu liên hệ thực tế từ bản thân, đơn vị mình với nhiều ý kiến thẳng thắn, có chất lượng.

Thông qua buổi thảo luận, mỗi viên chức, người lao động tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Từ những nội dung được học tập, quán triệt cần liên hệ bản thân, đơn vị để thực hiện một cách rõ nét, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

                                           Nguồn: Ban Biên tập Website Trường
  CÁC TIN TỨC KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
103

Lượt truy cập:
4147725
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn