TIN TỨC & SỰ KIỆN
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI DÂN (17-01-2019)

Chiều ngày 16/01, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Ngành Thanh tra năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải; lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan.

Năm 2018, toàn Ngành đã triển khai 7.166 cuộc thanh tra hành chính và 219.796 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 33.839 tỷ đồng, 33.972 ha đất; kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 29.769 tỷ đồng và 1.007 ha đất, hiện nay đã thu hồi 16.656 tỷ đồng và 345 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.076 tập thể và cá nhân; ban hành 118.598 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 2.965 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 96 vụ/151 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 4.007 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 13.224 tỷ đồng, đạt 85%, tăng 22% so với năm 2017, 339 ha đất, đạt 48%; đôn đốc xử lý 1.426 tập thể, 3.747 cá nhân; chuyển cơ quan chức năng khởi tố 149 vụ, tăng 133 vụ/31 đối tượng.

Trong năm qua, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 394.224 lượt công dân với 271.249 vụ việc; tiếp nhận 308.117 đơn thư khiếu nại tố cáo với 28.162 vụ việc thuộc thẩm quyền. Kết quả, đã giải quyết 23.583 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 83,7%; thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước và trả lại cho công dân 2.968 tỷ đồng, 100 ha đất, trả lại quyền lợi cho 1.505 người, kiến nghị xử lý hành chính 496 người, chuyển cơ quan điều tra 6 vụ/8 đối tượng.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, các ngành, các cấp đã ban hành 4.759 văn bản mới, sửa đổi 232 văn bản để thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018, thanh tra các cấp đã phát hiện 50 vụ/101 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 30 vụ/43 người có hành vi liên quan đến tham nhũng; qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 13 vụ/14 người có hành vi liên quan đến tham nhũng… 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ngành Thanh tra trong năm 2018, nhất là trong công tác phòng, ngừa tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đem lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Ngành Thanh tra phải thực hiện tốt kế hoạch thanh tra và thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiến nghị chấn chỉnh kịp thời. Thanh tra Chính phủ và thanh tra các cấp phải tham mưu cho Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng để chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Thanh tra Chính phủ phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu kiện.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Các Bộ, ngành, địa phương cũng phải dành thời gian hơn cho công tác tiếp công dân, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả việc tẩu tán tài sản gây khó cho quá trình thu hồi, điều tra xử lý; triển khai mạnh mẽ các giải pháp để hạn chế tham nhũng vặt. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, xử lý nghiêm công chức vi phạm. Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác thanh tra…

Theo: Binhthuan.gov.vn
  CÁC TIN TỨC KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
74

Lượt truy cập:
4201153
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn