BIỂU MẪU
Biểu mẫu Đề tài khoa học và công nghệ (08-12-2016)

STT

Biểu mẫu thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ

Tải về

1

KH.A01 - Phiếu đăng ký Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường

Download

2

KH.A02 - Thuyết minh đề cương Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Trường

Download

3

KH.A03 - Báo cáo tiến độ thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường

Download

4

KH.A04 - Báo cáo kết quả thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường

Download

5

KH.A05 - Biên bản hoàn thiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường

Download

6

KH.A06 - Kế hoạch triển khai thực hiện ứng dụng Đề tài Khoa học và Công nghệ trong năm học

Download

7

KH.A07 - Báo cáo thực hiện triển khai ứng dụng Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường

Download

8

KH.C01 - Danh sách đề xuất Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường

Download

9

KH.C02 - Biên bản họp đánh giá đề cương Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp đơn vị

Download

10

KH.C03 - Phiếu đánh giá đề cương Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Trường

Download

11

KH.C04 - Biên bản họp xét duyệt đề cương Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường

Download

12

KH.C05 - Biên bản họp đánh giá báo cáo tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp đơn vị

Download

13

KH.C06 - Phiếu đánh giá nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu Khoa học

Download

14

KH.C07 - Biên bản họp nghiệm thu Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường

Download

15

KH.C08 - Phiếu đánh giá hiệu quả triển khai ứng dụng Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường

Download

16

KH.C09 - Biên bản họp đánh giá hiệu quả ứng dụng Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường

Download

 
  CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/

 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
242

Lượt truy cập:
6549138
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn